Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag

Skåne län

Information

Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Skurup som är den kommunen där Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag finns. I Skurup så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag har haft sedan 2001-05-23. Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag har funnits sedan och 2001-05-23 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-5386893.

Skurup arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag har idag 556608-8232 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva caférörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Skurups Handboll Förvaltnings Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Pagh, Sören som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Mikkelsen, Sten Roland som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Tell, Bo Peter som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Rindmo, Jan Christer som är född 1956 och har titeln Suppleant, Ahlquist, Per Axel Håkan som är född 1960 och har titeln Revisor, Larsson, Per Magnus Lennart som är född 1960 och har titeln RevisorErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .