Logo-On i Skurup AB

Skåne län

Information

I Skurup finns det ett Aktiebolag som heter Logo-On i Skurup AB. Det finns flera verksamheter som liknar Logo-On i Skurup AB i Skåne län. Skurup är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1998-03-18 så har Logo-On i Skurup AB varit registrerat. Idag är Logo-On i Skurup AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Skurup.

Vill man komma i kontakt med Logo-On i Skurup AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Logo-On i Skurup AB så kan ni göra det på 0411-45000.

Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet med inriktning reklam- t ryck på presenartiklar, reklamartiklar och industriprodukter till kund och grossist. Äga och förvalta fast och lös egendom företrädesvis tryckeriteknisk utrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Ogenbäck, Inga Maria som är född 1953 och har titeln Likvidator, Karlsson, Bengt-Eric Mikael som är född 1966 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas ensam av -likvidatorn .

Logo-On i Skurup AB har 556553-8534 som sitt organisationsnummer.