Skurup Kommunala AB

Skåne län

Information

Skurup Kommunala AB är ett bolag som finns i Skurup. I Skurup Kommunala AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hagberg, Bengt Olof som är född 1952 och har titeln Extern VD, Sjöberg, Per-Åke Niklas som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Häggquist, Lars Gunnar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars-Ove Christer som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindstedt, Karin Eva som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosengren, Sven Vilhelm som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotEsbjörnsson, Lars Pierre Robert som är född 1977 och har titeln Suppleant, Hallgren, Hans Lennart som är född 1939 och har titeln Suppleant, Olsson, Lars-Olof Ragnar som är född 1958 och har titeln SuppleantGrundell, Lars Erik som är född och har titeln Revisor,Bosatt utomlands inom EESLarsson, Per Magnus Lennart som är född 1960 och har titeln RevisorssuppleantNordström, Bertil Gunnar som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorLarsson, Kerstin Marianne som är född 1949 och har titeln LekmannarevisorssuppleantErnst & Young AB som är född och har titeln RevisorRedovisningskonsult Kerstin Larsson som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Skurup Kommunala AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Skurup Kommunala AB på telefon 0411-536122.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet, att inom Skurups kommun, förvärva, försälja, äga och förvalta fast egendom, samt annan därmed jämförlig verksamhet.

Idag är Skurup Kommunala AB av bolagstypen Aktiebolag.

Skurup Kommunala AB är ett av många bolag som finns i Skåne län och Skurup arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Skurup Kommunala AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1996-01-01 och Skurup Kommunala AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2009-02-05.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Skurup Kommunala AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Häggquist, Lars Gunnar -Sjöberg, Per-Åke Niklas i förening med -Hagberg, Bengt Olof Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Skurup Kommunala AB har 556528-9484 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.