Skurupshem Aktiebolag

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Skurupshem Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Skurup här finns det många olika Aktiebolag. Skurupshem Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Skurup jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Skurupshem Aktiebolag är momsregistrerat sedan1992-01-01 och har organisationsnummer 556429-3537.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0411-536450 alternativt besöka eller skicka post till Skurupshem Aktiebolag på följande adress Vaktg. 2, 274 34, Skurup.

Skurupshem Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Skurupshem Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: , , Persson, Sven-Bertil Ragnvald som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , , . , Esbjörnsson, Lars Pierre Robert som är född 1977 och har titeln Suppleant , Lindell, Hans Göran Sigvard som är född 1942 och har titeln Suppleant . Nilsson, Johan Patrik som är född 1965 och har titeln Suppleant . Olsson, Per-Olof Ingemar som är född 1956 och har titeln Suppleant . Åberg, Ulla Margareta som är född 1943 och har titeln Suppleant . . . . . . . . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Skurups kommun förvärva fastigheter eller tomträtter för att där uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning. Bolaget äger inte utan Länsbostadsnämndens medgivande bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd. Bolaget skall sträva efter att inom bolagets ram tillmötesgå hyresgästernas intresse av s k brukarinflytande.