Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag

Skåne län

Information

Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Skurup som är den kommunen där Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag finns. I Skurup så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0411-41359.

Skurup arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag har idag 556381-6809 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Carlsson, Per Roger Birger -Carlsson, Rolf Jörgen Ingemar är den som för stunden ansvarar för Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag

Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljningstjänster inom karosseribranschen, koncernledande funktioner samt äga och förvalta fastigheter och aktier, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Bröderna Carlsson i Skurup Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Carlsson, Rolf Jörgen Ingemar som är född 1965 och har titeln VD, Carlsson, Rolf Jörgen Ingemar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Per Roger Birger som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlsson, Sixten Yvon Birger som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Bengt Åke som är född 1952 och har titeln Revisor, Persson, Magnus Carl-Johan som är född 1977 och har titeln RevisorssuppleantCK Revisioner AB som är född och har titeln Revisor, Sydrev Revision & Redovisning AB som är född och har titeln Revisor, .