Skanem Skurup Aktiebolag

Skåne län

Information

I Skurup finns det ett Aktiebolag som heter Skanem Skurup Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Skanem Skurup Aktiebolag i Skåne län. Skurup är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Skanem Skurup Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1979-04-18 så har Skanem Skurup Aktiebolag varit registrerat och sedan 1979-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Skanem Skurup Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Skurup.

Vill man komma i kontakt med Skanem Skurup Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Tryckerig. 3, 274 36, Skurup. Vi ni istället prata med Skanem Skurup Aktiebolag så kan ni göra det på 0411-536800.

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av: repro och design tjänster för etiketter, biljetter, förpackningar och emballage, originalfilm och klichéer för etiketter, biljetter, förpackningar och emballage, etiketter, biljetter, förpackningar och emballage, maskiner och programvaror för applicering och-eller tilltryckning av etiketter, biljetter, förpackningar, emballage samt därmed förenliga hanterings- och kringutrustningar, till alla branscher inom och utom landet även som idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva handel med värdepapper, leasing, factoring, finansiell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om kreditaktiebolag eller lag om bankrörelse.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag White, Sten Eric som är född 1961 och har titeln Extern VD, Rugland Ole som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Gundersen Dag som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Rettedal, Richard som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, White, Sten Eric som är född 1961 och har titeln Delgivningsbar person, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln RevisorThuresson, Tomas Johan som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Gundersen Dag -Rugland Ole Firman tecknas i förening av -Rettedal, Richard -Rugland Ole Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Skanem Skurup Aktiebolag har 556199-8484 som sitt organisationsnummer.