Skurups Sparbank

Skåne län

Information

Skurups Sparbank hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Skurup som är den kommunen där Skurups Sparbank finns. I Skurup så finns det många olika Sparbank och i Skåne län så finns det ännu fler Sparbank. Skurups Sparbank tillhör bolagstypen Sparbank och bolaget har F-skatt vilket Skurups Sparbank har haft sedan 1994-01-01. Skurups Sparbank har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Skurups Sparbank så kan ni göra det genom att skicka er post till Stortorget 10, 274 34, Skurup men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0411-536700.

Skurup arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Skurups Sparbank har idag 548000-7409 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Adlerton Hollerup, Anna Cecilia E -Alm, Anders Mikael -Alm, Nils Kenneth Gunnar -Drehmer, Lars Ola Gunnar -Kajson, Anna Inger Elisabeth -Mårtensson, Theresé Ulla Anette eller en av dem i förening med en av -Ellberg, B I J Charlotte -Lindstrand, Berit Lisbeth -Mårtensson, Jan Anders Håkan -Olsson, Ralf Håkan -Olsson, Stig Daniel är den som för stunden ansvarar för Skurups Sparbank

Sparbanken skall ta emot inlåning på räkning från allmänheten. Härutöver får sparbanken bedriva sådan verksamhet som avses i 7 kap 1 § Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297), däri- bland följande rörelsegrenar: 1. Utlåning 2. Factoring 3. Ställande av borgen och garantier 4. Betalningsförmedling 5. Tillhandahållande av betalningsmedel 6. Förmedling av obligationslån och andra krediter 7. Notariatverksamhet inkl. ekonomisk och juridisk rådgivning 8. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12 §. 9. Uthyrning av bank- och servicefack och förvaring av deposita 10. Lämnande av kreditupplysningar 11. Rembursverksamhet 12. Inkassorörelse 13. Valutahandel 14. Förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 15. Förvaltning av fastigheter och tomträtter 16. Rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 17. Förmedling av försäkringar 18. Tillhandahållande av datatjänster 19. Tillhandahållande av posttjänster efter tillstånd 20. Pensionssparrörelse efter tillstånd Skurups Sparbanks verksamhetsområde omfattar Skurups kommun, förutvarande Ljunits kommun med undantag för Bjäresjö socken samt av Trelleborgs kommun Önnarps och Gärdslövs socknar.

I Skurups Sparbank så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Adlerton Hollerup, Anna Cecilia E som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Alm, Anders Mikael som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Ellberg, B I J Charlotte som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Lindstrand, Berit Lisbeth som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Mårtensson, Jan Anders Håkan som är född 1958 och har titeln Extern firmatecknare, Mårtensson, Theresé Ulla Anette som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknareOlsson, Ralf Håkan som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Olsson, Stig Daniel som är född 1978 och har titeln Extern firmatecknare, Drehmer, Lars Ola Gunnar som är född 1965 och har titeln VDDrehmer, Lars Ola Gunnar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotKajson, Anna Inger Elisabeth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,StyrelseordförandeAlm, Nils Kenneth Gunnar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordfördeCanerholm, Irene som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotClaesson, Claes-Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Gert Åke Allan som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotNyman, Iréne Rose-Marie som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamotRosén, Peter Jan-Åke som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantSvensson, Kjell Börje Göran som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Bengt Göran som är född 1950 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantAndersson, Dan Tomas som är född 1956 och har titeln RevisorBengtsson, Göran Gunnar som är född 1941 och har titeln RevisorChristiansson, Sven Åke som är född 1954 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.