Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening

Skåne län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Skurup och Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1997-08-26. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Skurup där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening ska trivas.

I Skurup så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att -stärka deras kunskap och kompetens genom informations- och utbildningsinsatser inom bl a informationsteknologi, marknadsföring, språk, ekonomi och andra företagsutvecklande ämnesområden - öka deras marknadspotential genom arrangerande av studiebesök, mässdeltagande samt gemensamma marknadsföringsinsatser och dyl - stimulera företagskontakter och företagssamverkan för ökad handel och affärsverksamhet på lokal, regional, nationell och internationell nivå - underlätta och vidmakthålla tillkomst av ett brett och varierat utbud av företagstjänster och service till gagn för medlemmarna - verka för ökad status för entreprenörskap och företagsamhet i samhället i samverkan med skola, kommun, arbetsförmedling m fl myndigheter och organisationer i närsamhället.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 1998-01-01.

Idag är Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Skurup.

Vill man komma i kontakt med Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0411-536400.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Abraham Marbrandt, Anne Caroline -Axelsson, Karin Lena Margareta.

De som är på något sätt har med Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening är Abraham Marbrandt, Anne Caroline som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare, Axelsson, Karin Lena Margareta som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekman, Gertrud Anna Kristina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Erlich, Lajb David som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Sven Erik Anders som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Hans Ragnar som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotStrömgren, Bo Evert som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Åke Ingemar som är född 1942 och har titeln Suppleant, Persson, Håkan Rickard som är född 1968 och har titeln SuppleantSjöberg, Per-Åke Niklas som är född 1964 och har titeln Suppleant.

Företagens Hus i Skurup Ekonomisk förening har 769602-4152 som sitt organisationsnummer.