Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2

Skåne län

Information

748000-1051 är organisationsnummer för bolaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Skurup som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2 har varit registrerat sedan 1945-12-31 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2 är och det finns flera bolag i Skurup som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2 så kan ni göra det på telefon genom 0411-41424 eller genom brev på följande adress:
Mejerig. 12, 274 32, Skurup

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och förvalta hus i Skurups kommun och att mot ersättning upplåta lägenheter åt medlemmarna med nyttjande- rätt under obegränsad tid. Upplåtelsen kan antingen avse bostadslägenhet eller lokal. Föreningen skall i sin verksam- het även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Skurupshus nr 2 och det är Andersson, Leif Arne Valter som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Bruhn, Elsa Karla Johanna som är född 1921 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnasson, Rut Ester som är född 1926 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmqvist, Maria Evelina som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Zander, Eva Birgitta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Mats Jonas Roger som är född 1972 och har titeln SuppleantPersson, Hans Arne som är född 1970 och har titeln Suppleant,