Bostadsrättsföreningen Skurupshus nr 1.

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Skurupshus nr 1. hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Skurup som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Skurupshus nr 1. finns. I Skurup så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Skurupshus nr 1. tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Skurupshus nr 1. har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Skurupshus nr 1. så kan ni göra det genom att skicka er post till Torsg. 12, 274 31, Skurup men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0411-42383.

Skurup arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Skurupshus nr 1. har idag 748000-1036 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Larsson, Kerstin Marianne -Olsson, Olle Ingmar är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Skurupshus nr 1.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i Skurups hus nr 1 upplåta bostäder och däri tillhörande utrymmen åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare eller delägare.

I Bostadsrättsföreningen Skurupshus nr 1. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Astrid Iréne som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Kerstin Marianne som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Lars Ola Magnus som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Karin Elsa Ingegärd som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Olle Ingmar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Nils Kristian Tobias som är född 1983 och har titeln SuppleantMalmgren, Kjell Lars Erik som är född 1956 och har titeln Suppleant, Olsson, Lena Ann-Christin som är född 1948 och har titeln Suppleant, Persson, Agneta Irene Birgitta som är född 1956 och har titeln SuppleantTykesson, Carolin Anna Cecilia som är född 1989 och har titeln Revisor.