HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup

Skåne län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup är ett av många företag som finns i Skurup. Det är nämligen den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1954-04-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till S:t Knuts Torg 1, 271 42, Ystad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Skurup arbetar för att företag som HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Åsa Lena Christine -Kovacs, Rosa Edith Carina -Nilsson, Hans Erik Krister -Persson, Gert Inge.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup och det är följande personer, Johansson, Åsa Lena Christine som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Kovacs, Rosa Edith Carina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Hans Erik Krister som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Jörgen Ingemar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karin Ingegerd som är född 1960 och har titeln Suppleant, Lundberg, Jenny Birgitta som är född 1976 och har titeln Suppleant.Persson, Gert Inge som är född 1965 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB:s Bostadsrättsförening Zimmerman i Skurup är 748000-0632.