Bostadsrättsföreningen Tegelbruket

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Tegelbruket är en verksamhet som finns i Skurup. I Bostadsrättsföreningen Tegelbruket finns det lite olika personer som är förknippade och det är Kvarnerup-Mårtensson, Yvonne Ella B som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Schüler, Bengt Gösta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Sven Krister Sigvard som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Ingrid Marianne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Anderberg, Ulf Peter som är född 1960 och har titeln Suppleant, Lindberg, Gert Kenneth som är född 1939 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tegelbruket så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Tegelbruket på telefon 073-9018044.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Tegelbruket av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Tegelbruket är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Skurup arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Tegelbruket innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Tegelbruket är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tegelbruket så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Tegelbruket har 716438-4427 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.