Bostadsrättsföreningen Villie

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Villie hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Skurup som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Villie finns. I Skurup så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Villie tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Villie har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Villie så kan ni göra det genom att skicka er post till Johan Nils v. 9, 274 60, Rydsgård men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 018-184100.

Skurup arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Villie har idag 716438-4153 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Peter Walldén samt Anita Johansson i förening, eller en av dessa i förening med Johan Månsson, Thora Bilager eller Karin Flyghagen. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Villie

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Villie så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Jane Kerstin Anita som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Johan Daniel som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Walldén, Peter Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Bilager, Thora Sofie Hovgaard som är född 1945 och har titeln Suppleant, Flyghagen, Siv Hanna-Karin som är född 1945 och har titeln Suppleant, .